logontm1
ISO 9001:2008

Hướng dẫn Thi Công

 

THÔNG SỐ PALLET GẠCH BÊ TÔNG NHẸ EBLOCK.

 

STT ĐỘ DÀY (CM) KÍCH THƯỚC (CM) VIÊN/M2 M2/PALLET VIÊN/PALLET
1 7.5 60 x 20 8.33 19.2 160
2 10 60 x 20 8.33 14.4 120
3 12.5 60 x 20 8.33 11.52 96
4 15 60 x 20 8.33 9.6 80
5 20 60 x 20 8.33 7.2 60
6 25 60 x 20 9.33 5.76 54

 

Vữa xây, Vữa tô chuyên dụng dùng cho Gạch bê tông nhẹ EBLOCK:

 

Là sản phẩm chuyên dụng, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, cấp phối phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tăng khả năng liên kết, tăng khả năng chống thấm, giảm thiểu khả năng nứt tường cho Gạch bê tông nhẹ EBLOCK.

 

 

 

Định mức sử dụng:
Định mức Vữa xây   Định mức Vữa tô
BỀ DÀY TƯỜNG KG/M2 M2/BAO
7.5 cm 1.87 21.3
10 cm 2.5 16
12.5 cm 3.12 12.8
15 cm 3.75 10.67
20 cm 5 8
 
ĐỘ DÀY TÔ KG/M2 M2/BAO
5 mm 10 4
7 mm 14 2.86
10 mm 20 2
15 mm 30 1.33
20 mm 40 1