logontm1
ISO 9001:2008

Hướng dẫn Thi Công

 

5. CÁC DẠNG LIÊN KẾT:

Liên kết giữa tường với cột bê tông:
  Liên kết giữa tường gạch bê tông nhẹ EBLOCK và cột bê tông được thực hiện theo phương pháp truyền thống: chừa râu thép tại cột hoặc sử dụng bát sắt đã khoan lỗ với chiều dày 2mm bẻ thành hình chữ L.
     
Liên kết tường tại các vị trí góc không có cột bê tông:
  Góc tường chữ T và chữ V liên tục sẽ dùng phương pháp câu gạch, chú ý nếu trùng mạch phải thay đổi kích thước gạch để không trùng mạch xây giữa các hàng xây.
     
Liên kết tại vị trí cửa đi:    
  Thi công lỗ cửa đi chú ý tránh việc trùng mạch vữa tại các góc cửa. Chú ý đà bê tông có hình dạng đặc trưng.
     
Liên kết tại vị trí cửa sổ:    
  Thi công lỗ cửa đi chú ý tránh việc trùng mạch vữa tại các góc cửa. Chú ý đà bê tông có hình dạng đặc trưng.
     
Liên kết giữa 2 loại tường:    
  Sử dụng thanh liên kết mềm, sắt tráng kẽm để liên kết giữa hai bức tường, số lượng không ít hơn 5 thanh/1m2.