logontm1
ISO 9001:2008

Nhũ Tương Nhựa Đường

Công ty Nam Tín Minh tự hào là đại lý cung cấp sản phẩm nhũ tương nhựa đường thương hiệu Colas của Tập đoàn Colas, Cộng hòa Pháp.

Nhũ tương nhựa đường phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 8817-1:2011, nhựa đường pha dầu phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8818:2011 và tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng của Tập đoàn Colas, Cộng hòa Pháp.

Hàng hóa được thí nghiệm tại Viện khoa học và Công nghệ GTVT (ITST) thuộc Bộ Giao thông Vận tải hoặc từ một phòng thí nghiệm độc lập cấp quốc gia có uy tín được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng chỉ công nhận.