Biệt thự, Nhà phố

Các công trình tiêu biểu:

Công trình

Địa điểm

 Nhà anh Hữu Đức

 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q. 1, TP. HCM

 Nhà chị Tâm

 198 Lò Siêu, P. 12, Q. 11, TP. HCM

 Nhà anh Dương

 Hẻm C4, Phạm Hùng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

 Khu nhà phố Vĩnh Phú

 Xã Vĩnh Phú, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

 Nhà chị Thu An

 345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước,  Long An

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà phố Vĩnh Phú

Nhà phố Vĩnh Phú

Nhà phố Vĩnh Phú

Nhà phố Vĩnh Phú

Nhà phố Vĩnh Phú


 

Nhà anh Dương - Hẻm C4, Phạm Hùng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

 

Nhà anh Dương - Hẻm C4, Phạm Hùng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

Kĩ sư của EBLOCK hướng dẫn thi công tại công trình nhà anh Dương - Hẻm C4, Phạm Hùng

Nhà anh Dương - Hẻm C4, Phạm Hùng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

Nhà anh Dương - Hẻm C4, Phạm Hùng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM


345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

Kĩ sư của EBLOCK hướng dẫn thi công tại công trình 345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước


345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An

345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An