logontm1
ISO 9001:2008

Trường học - Văn phòng

Các công trình tiêu biểu:

Công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm

 Đại học RMIT

 RMIT-Úc

 Nguyễn Văn Linh Q.7, Tp.HCM

 Toàn nhà hành chính Bình Dương

 UBND tỉnh Bình Dương

 Tp mới Bình Dương

Trung tâm hành chính Tp mới Bình Dương

Trung tâm hành chính Tp mới Bình Dương

Trung tâm hành chính Tp mới Bình Dương

Thi công gạch bê tông nhẹ EBLOCK tại RMIT Vietnam

Công nhân Thầu Hòa Bình thi công gạch EBLOCK tại RMIT Vietnam